Skriv ut

Fjällkunskap- en del av vårt natur och kulturarv

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv”

Naboer AB är projektägare för Interregprojektet ”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv” som bedrivs från 1 januari 2016 till sista december 2018.

Projektet ska bidra till detta med ett långsiktigt hållbart fokus sprida kunskap om förhållandena i våra Gränsfjäll på olika sätt och inom relevanta teman. Fjällkunskapen ska ge individer insikt och kunskap kring det känsliga arv vi har att gemensamt vårda och hur vi var och en på bästa sätt ska förstå att ta del av fjällens fantastiska storslagenhet utan att påverka i negativ riktning. En annan viktig aspekt är att individen ska kunna känna en trygghet att besöka fjällen och detta genom ökad kunskap.

Projektet blir en katalysator, samordnare och rationell möjliggörare till att förmedla relevant och nyttig information om villkoren kring fjällmiljön och de viktigaste långsiktiga effekterna vi är ute efter att bidra till är:

Att människor får en positiv, lockande och trygg känsla kring att uppleva/besöka fjällen

Att kunskapen skapar en insikt av att värna om vårt natur och kulturarv – fjällen.

Att förståelsen ökar kring förvaltning, renskötsel och besöksnäring

Kortfattat kan man benämna det som KASAM – att få en känsla av det komplexa sammanhang fjällfrågor rör sig om.

Målgrupperna är främst skolungdom samt gäster och potentiella gäster i fjället. Syftet är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring förutsättningarna som råder i Gränsfjällen kring Sylarna i synnerhet men även i fjällen Sverige-Norge i allmänhet. Den ökade fjällkunskapen ska ge en större insikt, säkerhet och upplevelse för den enskilde när hen vistas i fjällmiljö. Dessutom blir det lättare för fjällets aktörer/gäster/ungdomar att förstå syftet med olika naturskydd, renskötselns utmaningar, klimatets påverkan, myndigheternas roll, den ”nya” besöksnäringen och dess innovativa aktiviteter mm.   

Det är en stor samling av partners som varit med och format projektet och som ska genomföras tillsammans med dessa kompetensbärare inom fjällfrågor. De olika insatserna riktar sig till målgrupperna i kategorierna aktörer/organisationer/arrangörer som verkar i området, besökande gäster i området men även allmänheten generellt och däribland speciellt ungdomar.