Organisation

Företaget har 13 offentliga ägare i Jämtlands län och Tröndelags fylke som består av fylkeskommun, regionförbund och kommuner. I bolagets styrelse kommer ledamöterna oftast från aktieägarnas politiska sfär.

Nätverken är bolagets viktigaste tillgång. De har arbetats upp under många år och vårdas och underhålls efter bästa förmåga. Nätverken kan också ha skiftande karaktär som t ex nätverk mellan de offentliga ägarna, aktörer inom gränsfjällen eller ungdomsfrågor, organisationer inom turism m fl.

Naboer AB har sitt kontor centralt Östersund i "Gamla skolan" där även Turistbyrån i Östersund finns inhysta.

Personal och Styrelse

Lennart Adsten

  • VD/Daglig leder
  • +46 70 320 04 69
  • lennart.adsten@naboer.se
  • Jakt, fiske, fjäll. hundar och skidåkning är stora intressen. Skogsmästare med erfarenhet från chefspositioner både inom skogs- och finansbranchen. Verksam i Naboer AB sedan 1996.

Ikon av person

Mario Speedwagon

Ikon av person

Anna Mull

Ikon av person

Anna Sthesia

Ikon av person

Petey Cruiser

Ikon av person

Paul Molive