Organisation

Företaget har 13 offentliga ägare i Jämtlands län och Tröndelags fylke som består av fylkeskommun, regionförbund och kommuner. I bolagets styrelse kommer ledamöterna oftast från aktieägarnas politiska sfär.

Nätverken är bolagets viktigaste tillgång. De har arbetats upp under många år och vårdas och underhålls efter bästa förmåga. Nätverken kan också ha skiftande karaktär som t ex nätverk mellan de offentliga ägarna, aktörer inom gränsfjällen eller ungdomsfrågor, organisationer inom turism m fl.

Naboer AB har sitt kontor centralt Östersund i "Gamla skolan" där även Turistbyrån i Östersund finns inhysta.

Personal och Styrelse

Erik-Widar Andersson

  • VD/Daglig leder
  • +46 70 259 0208
  • info@naboer.se
  • Erik-WIdar är DL/VD sedan 2022 03 01. Jag har arbetat med gränsöverskridande samarbeteni mer än två årtienden. Senast kommer Erik-WIdar från en tjänst på Region Jämtland Härjedalen är samarbetet mellan Trøndelag och Jämtland varit en av de bärande arbetsuppgifterna. Tidigare har Erik-Widar arbetat som Lektor i Skogshushållning. Den fritid som finns läggs på den egna gården, uteliv till fjälls och i goda vänners sällskap.