Pågående projek och aktiviteter

Fjällkunskap- en del av vårt natur och kulturarv

”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv”

Les mer...

Missing Green Link (MGL) – Elbanen STS

I början på 2012 blev Naboer AB ombedd att hjälpa till med att skapa ett Interregprojekt åt fylkeskommunerna i Nord- och Sör-Tröndelag samt Regionförbundet Jämtlands län. Syftet är att påskynda en elektrifiering av Meråkerbanan och Tröndebanan. Skulle man lyckas med detta så är mervärdet för regionen mycket stort både inom gods och persontrafik med tåg men även miljömässigt.

Les mer...

Gränsfjällen kring Sylarna

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Detta är en utmaning och ställer stora krav på hur turismutvecklingen ska hanteras vid sidan om en aktiv renskötsel som med åren blivit alltmer trängd samtidigt som fokus måste finnas på ett naturmiljö- och kulturmiljöskydd.

Les mer...

Förstudie: St Olavsloppet 2.0 – en utvecklingsplan

St Olavsloppet har funnits sedan 1988 och är ett av Jämtland och Tröndelags största motionsarrangemang. Loppet har haft en mycket god utveckling de senaste åren där såväl antalet löpare som antalet lag har ökat.

Les mer...

Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Detta är en utmaning och ställer stora krav på hur turismutvecklingen ska hanteras vid sidan om en aktiv renskötsel som med åren blivit alltmer trängd samtidigt som fokus måste finnas på ett naturmiljö- och kulturmiljöskydd.

Les mer...

En karolinerförening mot vision 2018

1996 fick Naboer AB i uppdrag att långsiktigt utveckla och koordinera samarbetet kring "Armfeldts Karoliner". Denna dramatiska händelse 1718-1719 har präglat både Jämtland och Tröndelag. Karl XII fälttåg hade som avsikt att inta Trondheim men det hela slutade med en katastrof där 3000 man frös ihjäl i gränsfjällen mellan Tydal och Handöl. Denna historia har många intressanta sidor och stories.

Les mer...

Nabokonferens i Åre 21a maj, 2104

21a maj arrangerade Naboer AB en Nabokonferens på Holiday Club i Åre, med framtidsfokus avseende samverkan och utveckling i och mellan Jämtland och Tröndelag.

Les mer...

Naboer AB 20 år, 2015

I mars 1995 bildades Naboer AB på Sandvika Fjellstue i Verdal det är alltså 20 år sedan.

Les mer...

Nabotur 20-22 augusti 2013

20-22 augusti genomfördes en Nabotur med gränsöverskridande tema. Syftet var att representanter för aktieägarna i Naboer AB ska träffas och dessutom programmässigt få gränsöverskridande input.

Les mer...

St Olavsloppet

Les mer...

Yttrande avseende Mittbanan

Naboer AB skrev 131211, ett brev till Näringsdepartementet, Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverket, Generaldirektör Gunnar Malm och Riksdagens trafikutskott, Ordf. Anders Ygeman.

Les mer...

Avslutade projek och aktiviteter