Naboer AB 20 år, 2015

I mars 1995 bildades Naboer AB på Sandvika Fjellstue i Verdal det är alltså 20 år sedan.

default

Detta 20-årsjubileum uppmärksammande med ett särskilt program i samband med Naboer AB’s årsstämma på Stiklestad. Tidigare ordföranden och vice ordförande var inbjudna och kunde berätta om sina minnen med bolaget.