Nabokonferens i Åre 21a maj, 2104

21a maj arrangerade Naboer AB en Nabokonferens på Holiday Club i Åre, med framtidsfokus avseende samverkan och utveckling i och mellan Jämtland och Tröndelag.

default

Huvudmålgruppen för konferensen var representanter för Naboer AB:s 15 offentliga ägare. Detta inkluderar både politiker och tjänstemän som har intresse i frågorna. Dessutom inviterades även andra aktörer som har speciellt intresse i gränsöverskridande arbete.

Det deltog ca 40 personer på konferensen och i efterhand gavs det många positiva gensvar.

Ordförande i Naboer AB, Kjetil Aarstad öppnade Nabokonferensen.

Ca 40 deltagare var på plats och engagemanget var stort.

Programmet såg ut så här:

12:30 – Nabokonferens – framtidsfokus för Jämtland och Tröndelag

Öppnas av Kjetil Aarstad ordförande i Naboer AB.

Moderator: Lennart Adsten, VD Naboer AB.

12:40 – Nya Interregprogrammet

Sidsel Trønsdal, Nord-Tröndelag fylkeskommune, och Kari Mette Elden, Sör-Tröndelag fylkeskommune, båda representerar Interregsekretariatet i Nordens Gröna Bälte.

13:10 – Vad är huvuddragen i de regionala utvecklingsstrategierna?
– Likheter och olikheter i Tröndelag och Jämtland

Ulf von Sydow, Områdeschef Attraktion och livsmljö på Regionförbundet Jämtlands län, Ole Harris Hanssen, seniorrådgiver i Sör-Tröndelag fylkeskommune och Ragnhild Vist Lindberg, rådgiver i Nord Tröndelag fylkeskommune.

13:50 – Naboer AB som interregionalt utvecklingsverktyg

Thomas Hägg, Regionförbundet Jämtlands län, och Randi Reese, Sör-Tröndelag fylkeskommune, politiker och styrelserepresentanter i Naboer AB.

14:10 – Färsk näringslivsanalys tar temperaturen på Jämtland

Erik-Widar Andersson, planerings och programansvarig på Regionförbundet Jämtlands län.

14:40 – Kaffe

 

Exempel på insatsområden som kan utveckla interregionala mervärden:

 

15:10 – Gemensamma handelskontor i framtiden

Det finns tankar om att med näringslivets engagemang, utveckla utbytet mellan Jämtland och Tröndelag, kanske genom handelskontor.

Anders Byström, regiondirektör, Regionförbundet Jämtlands län.

15:40 – Fokusområden för SÖT

 Tomas Arvidsson och Kjell Inge Stellander, båda projektledare för SÖT/Green Highway, berättar om hur samarbetsgrupperna i Green Highway och SÖT-projektet resonerar kring nästa steg.

 16:00 – Värdet av ett arrangemang

St Olavsloppet och förädlingen av ett 27-årigt motionslopp som bidrar till ökad folkhälsa, stärkt föreningsliv men även till näringslivsutveckling.

Mattias Jaktlund, projektledare Naboer AB.

16:20 – Tågförbindelser över gränsen – vad blir nästa steg?

Det har gjorts mycket inom järnvägssektorn mellan Trondheim och Östersund de senaste åren. Vilken hållplats är vi på nu och var ska vi?

Milian Myraunet, daglig leder Elbanen STS.

16:45 – Vaernes Lufthavn i ett jämtländskt framtidsperspektiv

Att Jämtland skulle kunna dra ännu mer nytta av Vaernes flygplats i framtiden är uppenbart. Men hur skulle detta kunna ske?

Per Jarle Ingstad, Avinor Lufthavnsjef, Trondheim lufthavn.

17:10 – Tankar kring utveckling av samarbetet Storlien-Meråker

Planer kring ökad samverkan i området Meråker – Storlien. Jan Andersson, näringslivschef Åre kommun.

17:30 – Uppsummering

Resonemang om prioriteringar och möjligheter till interregionala mervärden de närmaste åren.
Erik-Widar Andersson, diskussionsledare.

18.00 – Konferensen avslutas

18:45 – Middag på Holiday Club, Åre