Yttrande avseende Mittbanan

Naboer AB skrev 131211, ett brev till Näringsdepartementet, Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverket, Generaldirektör Gunnar Malm och Riksdagens trafikutskott, Ordf. Anders Ygeman.

default

Anledningen till yttrandet vara att Trafikverket den 29 november blev tvungna att helt stänga Mittbanan p g a av sättningar i banvallen. Detta skedde på en plats mellan Storlien och norska gränsen. När man tidigare rustade upp den svenska sträckan av Mittbanan, blev denna korta bit mot gränsen ej uppgraderad. Konsekvenserna ser vi nu när det råder totalstopp i tågtrafiken. Ingen vet hur länge detta stopp kommer att bli. Dessutom finns ej några svenska medel avsatta till förbättringar varför detta kan bli en flaskhals i de totala satsningarna på Mittbanan och de tänkta positiva effekterna kan bi lidande både på kort och lång sikt.

Naboer AB uppmanar därför Näringsdepartementet, Trafikverket och Regeringens trafikutskott, att skyndsamt vidta åtgärder som gör att tågtrafiken snarast kommer igång igen och att en uppgradering sker så att även helheten efter norska sidans elektrifiering blir så lyckad som vi hoppas på.