Verksamhet

Företaget som bildades 1995 är ett gränsöverskridande utvecklingsbolag med ett ganska unikt upplägg genom enbart offentligt ägande över en landsgräns i Jämtlands län och Nord- och Sör-Tröndelags fylken.

Gemensam historia och framtid

Naboer AB:s uppdrag är att verkar för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan Jämtland och Tröndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling.

Aktiviteterna formuleras ofta som projekt. Interregsystemet är en viktig samarbetspartner och ett viktigt verktyg. Det är ett anpassat program för gränsöverskridande utveckling. Bolagets roll kan vara projektägare, projektledare, samverkanspart eller att bolaget skapar/initierar projekt åt andra organisationer. Naboer AB har inget uttalat ekonomiskt vinstsyfte med sin verksamhet.

Naboer är ofta pådrivare genom att fånga upp goda idéer inom nätverken, behovspröva dem, agera katalysator, samla intressenter kring idén och utveckla den. Därefter har bolaget en viktig roll i att projektformulera, ordna finansiering, ansöka och oftast också att koordinera det slutliga projektet. Redan i inledningsfasen fokuseras på bestående resultat efter projekttidens slut.

De genom åren väl utvecklade nätverken, är bolagets viktigaste tillgång och motor. Interregsystemet
är också ett viktigt verktyg och samarbetspartner till bolaget. Under åren har Naboer AB varit
projektägare åt många Interregprojekt och dessutom är det ändå fler i antal som bolagat skapat åt andra organisationer eller varit starkt involverad i.

Naboer AB har en minimal administration. VD är Lennart Adsten och kontoret finns i Gamla skolan i Östersund.

Bakgrunden till Naboer AB

1988 startade St Olavsloppet som var ett stort motionslopp och landsvägsstafett mellan Östersund och Trondheim. Starten växlade mellan städerna vartannat år och sträckningen gick efter den anrika Skalstugevägen över fjället mellan Jämtland och Tröndelag.  Huvudmännen för loppet var Jämtland Härjedalens fridrottsförbund samt Nord- och Sör-Tröndelag Fridrettskretser. Några av upphovsmännen till St Olavsloppet ville lyfta fram den rika kulturhistorien som fanns efter sträckningarna. Där loppet gick kändes historiens vingslag efter forbönder, Heilag Olav, Pilgrimmer,  Armfeldts karoliner, andra världskriget, Kung Carl IXV Johan, unionen mellan Sverige och Norge och upplösningen av den, stenvalvsbroar, jaktslott samt mycket mer. Allt detta inramat av en unik natur som visar ett antal klimatzoner från kargt högfjäll till bördigt fjordlandskap.

Med anledning av den rika kulturhistorien började man 1993 därför marknadsföra denna sträckning som St Olavsleden – turistvägen mellan Jämtland och Tröndelag. Syftet var i första hand att öka turistströmmarna mellan Jämtland och Tröndelag, och i andra hand stimulera till gränsöverskidande utveckling.

För att lyckas med att bygga den turistiska profilen St Olavsleden på ett långsiktigt sätt, insåg man att det krävdes en mer hållbar plattform än vad arbetsgruppen var. Kommuner och länsorgan efter sträckningen uppvaktades för att se om det fanns intresse att skapa en gemensam jämt-tröndersk arena för att utveckla bl a St Olavsleden. Ekonomin hos kommunerna vid den här tiden var inte så god, varför det krävdes en god argumentation för att visa de mervärden ett bolag skulle kunna åstadkomma. Saken var och är dessutom unik genom att det var offentliga ägare i två länder som bildade ett gemensamt utvecklingsbolag.  Förslaget hamnade till slut i god jord och 31 mars 1995 i Sandvika bildades aktiebolaget Naboer AB som hade som ändamål att initiera och driva gränsöverskidande projekt, som syftar till att stimulera utveckling och samarbete över gränsen inom idrott, kultur och turism.

Inte så långt efter att det gränsöverskridande bolaget Naboer AB, bildats startade det första Interreg-programmet i området. Programmets syfte vara att främja gränsöverskridande utveckling och samhandling inom Nordens Gröna Bälte mellan Jämtland och Tröndelag. Även om Naboer AB hade bildats utan planerad tanke på att det skulle komma ett Interregprogram så var det en perfekt timing för bolaget som genom Interreg fick tillgång till ett verktyg att skapa aktiviteter som skulle ge gränsöverskidande mervärden.

För att bidra till ökade turistströmmar var de första årens dominerande insatser marknadsföring, infrastrukturuppbyggnad kring skyltning mm och produktutveckling/paketering inom ämnena St Olavsleden samt Armfeldts Karoliner. Även etablering av nya gränsöverskridande arrangemang var en målsättning. eman var nästan uteslutande Kultur och Turism.

Med åren minskades marknadsföringsdelen och det långsiktiga ansvaret för produkter som St Olavsleden och Armfeldts Karoliner. Dessa delegerades ut till nätverken. Idag kan Naboer AB ses agera i en mängd olika teman beroende vilken prioritering ägarna gör. Det kan vara ungdomsutveckling, kommunikationsfrågor, utvecklingsfrågor kring gränsfjällen, tillgänglighetsfrågor mm. Huvudspåret är att effekterna ska bli interregionala mervärden över landsgränsen.

Goda exempel

Några goda exempel på projekt där Naboer AB är eller har varit engagerade är:

 • St Olavsleden
 • Nabotåget.
 • Armfeldts karoliner (www.karoliner.com)
 • Gränslös Informationshantering
 • Festningsspillet Beleiringen
 • Hike & Bike
 • Markering 2005
 • North East Cargolink – västra delen
 • tre6ti (unga arrangörer)
 • Rondell (vuxna ungdomsarbetare)
 • Hållbar utveckling i gränsfjällen
 • Nya marknader för St Olavsloppet

Historik 1995-2011

Bolaget har tagit fram en bok som beskriver hur Naboer AB startade som gränsöverskridande företeelse, vad verksamheten innehållit och hur den utvecklats under perioden 1995-2011. Ni kan i den följa företaget i ord, bild och siffror.