Gränsfjällen kring Sylarna

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Detta är en utmaning och ställer stora krav på hur turismutvecklingen ska hanteras vid sidan om en aktiv renskötsel som med åren blivit alltmer trängd samtidigt som fokus måste finnas på ett naturmiljö- och kulturmiljöskydd.

default

Informationsbroschyren “Välkommen som gäst i Renens rike”. (Tryck HÄR för att läsa den i blädderbar PDF)

Naboer AB har sedan 2009 engagerat sig i problematiken kring Sylarna. Detta har skett genom en serie mindre Interregprojekt där vi arbetet processorienterat med de aktörer som finns i området och tillsammans med myndigheterna. Aktuellt är en förstudie – Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna.

Förstudien har redan innan projektets slut, resulterat till att den 11 februari så bildades föreningen “Gränsfjällen Sylarna i samverkan”. Det är en unik förening både vad gäller syfte och medlemmarnas sammansättning. Föreningen har medlemmar både från Norge och Sverige som är fjällets aktörer som på något sätt påverkar eller påverkas av en växande besöksnäring i Sylarnaområdet. T ex samebyar, turistföreningar, entreprenörer, serviceföretag, boendeanläggningar, större events och även offentliga myndigheter.

På Ånns kursgård den 11 februari 2014, bildades föreningen “Gränsfjällen Sylarna i samverkan”

Syftet med föreningen är Föreningens målsättning är att säkerhetsställa en hållbar, ansvarsfull och långsiktig hantering av besöksnäringens utvecklingen i dessa gränsfjäll. Plattformen är i huvudsak ett vägledande forum med den gemensamma värdegrunden ”Sylarnadeklarationen” som bas.

Så här formuleras värdegrunden som tillsammans ska förvaltas och utvecklas:

 

Vi vil arbeide for en økt forståelse av forholdet mellom natur, kultur og menneske.

La respekten for denne forståelsen prege våre valg både som enkeltindivid og i fellesskap.

Vi vil i felleskap utvikle våre fjellområder slik at alle gjester i reinens rike finner gleden med å leve naturvennlig.

 

Läs mer »

HÄR kan ni se en film på ca 10 minuter som beskriver situationen i området.